Paano ako lalaban?

Written by Jáñ Püáł

Paano ako lalaban kung yung kinakapitan ko’y bumitaw na?

Paano ako lalaban kung ang aking mahal ay may mahal ng iba?

Hindi ba parang mali na basta basta mo na lang akong iniwan?
Basta basta mo na lang ako itinapon sa kawalan na parang basurang wala ng halaga.
Na Basta basta mo na lang ako pinabayaan dito sa ere na tila walang hanggan.
Hindi ba parang mali? Parang mali na hindi pa ako nakaka-move on

Na hindi pa ako nakakaalis sa himpapawid na pinag-iwanan mo sakin.
Sa imahinasyong ikaw at ako’y nakakapit pa sa mga pangakong magkasabay nating pinagsangayunan.

Hanggang kailan ako magiilusyon na mayroon pang tayo. Na mayroon pang ikaw at ako. Na magkasama pa tayo sa iisang paraiso habang pinagmamasdan ang ganda ng mundo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: