Baguio Friends

Written by Jan Paul

Sa paanong isang iglap ay bigla na lang naglaho.
Mga pundasyon ng pagkakaibigang pinagtulungan itinayo ay isa-isa ng gumuguho,
Ang samahan na limang buwan din pinagsumikapan ay humantong na sa huli nitong yugto.
Samahang walang centro at ang bawat isa ay may halaga sa grupo.
Isang samahang tunay na napaka extraordinaryo.

Sino ang mag-aakala na sa kabila ng mababangis na hangin ng lugar na ito ay makakatagpo ng kakaibang anyo ng init.
Init na magsisilbing pugon na tutunaw sa namamanhid at nagyeyelong damdamin.
Ang pagmumulan ng liwanag tuwing mag gagabi at ang daan ay kay hirap aninagin.
Magsisilbing gabay sa kada hakbang sa mga bagong pagsubok na susuungin.

Isa-isa nating kinulayan ang mga natitirang araw sa taon.
Ang bigat na kalakip ng mga pangarap ay pilit pinagaan.
Pinuno ng ligaya hanggang sa ang mga araw ay unti-unting naging buwan.
Hanggang sa hindi sa na rin namalayan na malapit na pala ang araw ng ating katapusan.
Ang tuldok sa huling bahagi ng ating maligayang pangungusap.

Mga di palanadong paglalakbay para limutin ang lumbay ay isa sa pinaka masayang bahagi sa aking memorya.
Ala-alang nagbibigay ngiti sa aking mga labi na sa parehong panahon rin ay bumubulag sa aking mga mata.
Humaharang sa masakit na kasalukuyang hindi ko madama.


Mahigsing panahon kumpara sa iba ngunit sapat na ito upang makabuo tayo ng isang extraordinaryong pagsasama.
Araw-araw ko man sariwain sa aking isip ang itsura ng bawat isa ay wala ng magawa dahil unti-unti na itong nabubura.
Nubulok sa nakaraang pilit ko paring inaa-lala.

Nais ko man itong ipagpatuloy ay wala ng pag-asa na madugtungan pa.
Dahil sa buhay ay may mga bagay na higit pa sa abot ng ating mga makakaya.
Mga bagay na tanging diyos lang may hawak ng manubela.
At ang tanging papel lang natin ay laruin kung ano man ang biyaya.

Kung tutuparin ang isa sa aking kahilingan, yun ay ang makasama muli kayo sa isa pang pagkakataon. Na buhaying muli ang limang buwan na ating pinagsamahan.
Dahil minsan ay naranasan ko ang tunay na kaligayahan.


Mahigsing panahon kumpara sa iba ngunit sapat na ito upang makabuo tayo ng isang extraordinaryong pagsasama.

BAGUIO FRIENDS


AN: You may have noticed it by now, I am alternating my post between Tagalog and English. My blogs will alway be in English. Thanks for the support😍🥰
Feature Image is mine, captured in Baguio

This is fiction
alternative title is “Nawakasang Pagkakaibigan”

Copyright © By JAN PAUL and J.P.D.T, 2017-2020. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to JAN PAUL and  Jan Paul (J.P.D.T.) with appropriate and specific direction to the original content.

© By Jan Paul (J.P.D.T) All Rights Reserved

19 thoughts on “Baguio Friends

Add yours

 1. Bakit mo naman winasak ang friendship?
  Anyway,,,it’s a nice penned.
  👍👍👍
  Good job 👏
  Reminds me of my friends in high school but thanks to social media we are connected again.
  😂😂😂

  Liked by 2 people

  1. Yes, tama. Huwag sayangin ang nabuong pagkakaibigan dahil bibihira ng lang tayo makatagpo ng ganitong klaseng samahan. Maraming salamat sa iyong kumento, nawa ay naligayahan ka sa iyong pagbisita sa aking site. hehehe

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: